Finansowanie_zakupu_mieszkania

Finansowanie zakupu mieszkania.

Dostępnych jest kilka możliwości jeśli chodzi o zakup swojego wymarzonego mieszkania. Jeśli nie posiadamy wystarczających środków, musimy skorzystać z kredytu hipotecznego. Istnieje również możliwość ubiegania się o dofinansowanie z różnych programów m.in. Mieszkanie dla Młodych, czy Mieszkanie Plus. Pamiętaj jednak, że koszty samego lokalu to jeszcze nie wszystko, musisz być przygotowany również na dodatkowe koszty związane z finalizacją transakcji.

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest najczęstszą formą zapłaty za mieszkanie. Wyróżnić możemy kredyt złotówkowy, walutowy (udzielony i spłacany w obcej walucie), a także waloryzowany, czyli indeksowanego bądź denominowanego do waluty obcej. Na chwilę obecną zaleca się, aby banki nie udzielały kredytów niż ta, w której pobieramy wynagrodzenie.

Chcąc ubiegać się o kredyt hipoteczny złóż wniosek do kilku banków, ze względu na różniące się między bankami oprocentowanie kredytu hipotecznego. Wysokość kredytu hipotecznego jest zależna od Twojej zdolności kredytowej, jak również od wartości mieszkania, które chcesz kupić. Mieszkanie staje się zabezpieczeniem kredytu dla banku i zostaje na nim ustanowiona hipoteka. Pamiętaj również, że aby otrzymać kredyt hipoteczny musisz posiadać środki na wkład własny, który obecnie wynosi 20% wartości nieruchomości.

Bardzo ważne jest abyś wiedział, że kredyt hipoteczny to zobowiązanie zaciągnięte nawet na kilkadziesiąt lat, w przeciągu których Twoja sytuacja finansowa może ulec zmianie. Pamiętaj jednak, że przy problemie ze spłatą kredytu hipotecznego zawsze możesz sprzedać mieszkanie z kredytem. Istnieje również możliwość ubiegania się o refinansowanie kredytu hipotecznego, co oznacza, że możesz starać się o uzyskanie kredytu w innym banku, na lepszych warunkach i z niższym oprocentowaniem, co w perspektywie kilkudziesięciu lat spowoduje obniżenie raty i kosztów kredytu nawet o kilkadziesiąt tysięcy.

Jeśli zdecydujesz się już na kredyt hipoteczny, usiądź spokojnie
i przeanalizuj dokładnie jakie wiążą się z tym możliwości, a także ryzyko
i wówczas podejmij ostateczną decyzję.

Programy rządowe

Od 2014r. można skorzystać z dofinansowania z rządowego programu Mieszkanie dla Młodych. Początkowo wymagania jakie należało spełnić były dość rygorystyczne, dlatego program nie cieszył się dużym zainteresowaniem. Jednak po złagodzeniu wymagań liczba wniosków znacząco wzrosła, a pieniądze przeznaczone na dopłaty rozchodzą się w bardzo krótkim czasie. Od początku stycznia została uruchomiona nowa pula w kwocie 381 mln zł, która została błyskawicznie rozdysponowana, ponieważ wnioski można było składać tylko do 4 stycznia.

Kolejnym programem zastępującym Mieszkanie dla Młodych ma być program Mieszkanie Plus, jednak jego zasady będą zupełnie inne. Nowy program będzie umożliwiał wynajęcie mieszkania po konkurencyjnej cenie. Obniżenie cen będzie spowodowane tym, iż nieruchomości przeznaczone pod wynajem będą budowane na gruntach, które należą do Skarby Państwa. Program będzie skierowany głównie dla rodzin wielodzietnych, które nie kwalifikują się do otrzymania kredytu hipotecznego i nie mogą sobie pozwolić na komercyjny wynajem. Ceny najmu będą wynosiły od 10 do 20 zł za metr kwadratowy, a regularne opłacanie mieszkania przyczyni się do przejęcia własności.

Pomimo oczywistej ograniczonej liczby dostępności do mieszkań nowy program wydaje się naprawdę korzystny, jednak jednym z głównych kryteriów będzie wielkość rodziny, co spowoduje, że pary nie posiadające dzieci i osoby samotne znajdą się na samym końcu kolejki.